Hartelijk welkom in Mosterzaad-zendo Valthe

Vanaf september 2021 is in voormalig schoolgebouw 'de Bark' in Valthe een kleine zendo gevestigd, de Mosterdzaad-zendo. U bent van harte welkom om daar te komen mediteren.

Meditatie is een manier om te leren zien wat zich in onze geest afspeelt, hoe wij handelen en wat we daar misschien aan zouden willen veranderen. Zen-meditatie is een weg die onze geest helderder, ons hart opener en ons handelen bewuster en liefdevoller maakt. In Mosterdzaad-zendo wordt gemediteerd volgens de Rinzai-Zen-traditie.

Mosterdzaad-zendo is een bescheiden meditatieruimte in 'de Bark' te Valthe. De zengroep daar is verbonden aan het Internationaal Zen Instituut Nederland. Het International Zen Center Noorder Poort in Wapserveen (Drenthe) is het trainingscentrum van deze organisatie. Dit centrum is gesticht door Prabhasa Dharma zenji en staat nu onder leiding van zenmeester Jiun Hogen.

Doel van Mosterdzaad-zendo is gezamenlijk Zen-meditatie te beoefenen in een passende sfeer.

Meditatieleider van Mosterdzaad-zendo is Ben Kersaan. Hij hoort in zijn studietijd in Groningen voor het eerst over Zen. Vanaf 1986 beoefent hij, zij het met onderbrekingen, vrijwel dagelijks Zen-meditatie en vanaf 2007 bezoekt hij geregeld het International Zen Center Noorder Poort te Wapserveen. Hij oefent daar onder leiding van Zenmeester Jiun Hogen en volgt een langdurige Zen-training waarbij hij begeleid wordt door Zen-leraar Myoko Suigen. Beiden zijn verbonden aan het International Zen Institute (IZI). Ben Kersaan woont en werkt in hetzelfde gebouw, waar ook Mosterdzaad-zendo onderdak gekregen heeft.

De vaste meditatie-avond is woensdag 19:30 - 21:30 uur, er worden ook korte introductiecursussen gegeven op drie dinsdagavonden. Zie daarvoor de agenda.

Kosten: belangstellenden zijn vrij om een bijdrage in de kosten te doen in de ‘dana-box’. Dana is geen betaling voor iets dat geleverd is, maar een vrijwillige gift hetgeen past in de Boeddhistische traditie. Deze donaties worden gebruikt voor verbetering van de zendo en verdieping van de kennis van de meditatieleider.

Waarom Mosterdzaad-zendo?

Lees meer...

Agenda

Introductieavonden:
3 dinsdagen 19:30 - 21:30

Er is op het moment geen introductiecursus gepland, u kunt contact opnemen. Ga naar contact.


Vaste meditatie-avond:
woensdagavond 19:30 - 21:30


N.B.:

Doe warme kleding aan of neem een deken mee, er wordt slechts met mate gestookt.

In de zendo wordt geen schoeisel neem eventueel extra sokken mee;
voor de loopmeditatie is een paar sloffen of pantoffels prettig.