Organisatie en gedragscode

Ben Kersaan studeert Zen onder leiding van Jiun Hogen roshi en Myoko Suigen osho, beiden van het International Zen Institute IZI.

Het IZI werd in 1983 door Zenmeester Gesshin Myoko Prabhasa Dharma opgericht. Het doel van het IZI is om de Zen-boeddhistische leer en praktijk in de westerse maatschappij bekendheid te geven. Het IZI is in vier landen actief: Nederland, Duitsland, Spanje en de VS. In 1996 opende het IZI een trainingscentrum in Nederland, in Wapserveen: het International Zen Center Noorder Poort. Op de Noorder Poort wordt een groot aantal Zen-programma’s aangeboden.

De huidige spirituele leiding van het IZI en van de Noorder Poort is Jiun Hogen roshi, die kort voor het overlijden van Prabhasa Dharma zenji in 1999 de Dharma-overdracht kreeg. Jiun Hogen roshi woont en werkt op de Noorder Poort. Daar is tegenwoordig ook het IZI gevestigd.

Naast het International Zen Center Noorder Poort in Wapserveen is er in Nederland het Dharmahuis Leeuwarden en in Duitsland het Dharmahuis Euskirchen. Deze centra bieden allemaal de mogelijkheid om bij Zen leraren van het IZI aan verschillende Zen-trainingen mee te doen.

Verder zijn er op allerlei plaatsen in het land wekelijkse meditatiegroepen, waar onderling geoefend kan worden onder leiding van een regelmatige beoefenaar. De zengroep in de Mosterdzaad-zendo is één daarvan. Bekijk hier een overzicht.

De ethische gedragscode van de sangha van het International Zen Institute.

Wij vinden dat iedere ruimte voor Zen-beoefening een veilige plek hoort te zijn. In onze sangha bevorderen we dat op verschillende manieren. In onze ethische gedragscode wordt beschreven hoe we binnen de sangha met elkaar omgaan.

Mochten er toch problemen ontstaan in de omgang met elkaar, dan wordt er een handreiking gegeven hoe dergelijke zaken zo open en zorgvuldig mogelijk te bespreken en op te lossen. Interne en externe vertrouwens-personen spelen hierbij een belangrijke rol.

We vinden het belangrijk dat de gedragscode en de geboden mogelijkheid om hulp te zoeken bij problemen, binnen de sangha levend gehouden worden. Hoe we dit borgen kunt u hier lezen.

De gedragscode en de beschreven aanpak geldt voor iedereen die tot onze sangha behoort of daarbij betrokken is:

*de zenmeesters

*de osho's en zenleraren

*de meditatieleiders

*de bewoners en gasten van het cencentrum Noorder Poort en van het Dharmahuis Leeuwarden

*de deelnemers aan de activiteiten van het zencentrum en van het Dharmahuis

*de deelnemers aan de landelijke meditatiegroepen

*de bestuursleden van Noorder Poort, Dharmahuis, IZIN en SVNP

*de medewerkers van Noorder Poort

*de vrijwilligers betrokken bij een van de voornoemde orginasaties

Deze ethische gedragscode geldt uiteraard ook voor Mosterdzaad-zendo Valthe. U vindt de gedragscode van het IZIN, alsmede de links naar de handreiking en de wijze van borgen ook op de website van het International Zen Center Noorder Poort.

Agenda

Introductieavonden:
3 dinsdagen 19:30 - 21:30

Er is op het moment geen introductiecursus gepland, u kunt contact opnemen. Ga naar contact.


Vaste meditatie-avond:
woensdagavond 19:30 - 21:30


N.B.:

Doe warme kleding aan of neem een deken mee, er wordt slechts met mate gestookt.

In de zendo wordt geen schoeisel neem eventueel extra sokken mee;
voor de loopmeditatie is een paar sloffen of pantoffels prettig.